Genre History
Chernobyl 1986

Chernobyl 1986

Amina

Amina

Hacksaw Ridge

Hacksaw Ridge

The Courier

The Courier

Respect

Respect

Public Enemies

Public Enemies

The Last Duel

The Last Duel

The Forgotten Battle

The Forgotten Battle

America: The Motion Picture

America: The Motion Picture

Camp Confidential: America's Secret Nazis

Camp Confidential: America's Secret Nazis

Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody

Benedetta

Benedetta

Hidden Figures

Hidden Figures

Adventures of a Mathematician

Adventures of a Mathematician

Apocalypto

Apocalypto

No Man of God

No Man of God